Termín Čas Informácie o skúške Miesto konania skúšky Uzávierka prihlášok Prihlásiť sa online
18. 8. 2022 14:00 Stupeň: stredný
Forma skúšky: elektronická - dištančne

Max. počet ľudí na skúške: 4
Počet už prihlásených: 1
Voľné miesta: 3
online,
online 0,
www.ibv-nbs.sk

Poschodie: 0
Miestnosť: 0
15. 8. 2022 Prihlásiť sa