Termín Čas Informácie o skúške Miesto konania skúšky Uzávierka prihlášok Prihlásiť sa online
11. 10. 2021 15:30 Stupeň: stredný
Forma skúšky: elektronická - dištančne

Max. počet ľudí na skúške: 4
Počet už prihlásených: 1
Voľné miesta: 3
online,
online 0,
Dištančná forma

Poschodie: 0
Miestnosť: 0
8. 10. 2021 Prihlásiť sa