INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o.
Tomášikova 28/a, 821 01 Bratislava 2

Záväzná prihláška na
ODBORNÚ SKÚŠKU

podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skúška sa koná pre: VYŠŠÍ STUPEŇ.

Miesto konania: Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 5238/28A, Bratislava-Ružinov, poschodie: 6., miestnosť: 608.

Termín konania: 18. 12. 2018 o 10:00.

Spôsob vykonania skúšky: elektronicky.

Titul pred menom:
Meno: *
Priezvisko: *
Titul za menom:
Som občanom Slovenskej republiky:
Dátum narodenia: *, **
Rodné číslo: *
Pohlavie:
 
Trvalé bydlisko:
Ulica: *
Číslo domu: *
Mesto: *
PSČ: *
Štát: *
 
Telefón: *
!!! Pozor - na jednu emailovú adresu môže byť registrovaný iba jeden človek. !!!
E-mail: *
Korešpondenčná adresa: ***
 
Názov spoločnosti a fakturačné údaje spoločnosti pre vystavenie faktúry:
Názov spoločnosti a adresa:
IČO alebo registračné číslo spoločnosti: ****
DIČ:
 
Prihlasujem sa na odbornú skúšku z týchto sektorov:


 
 
* povinný údaj
** údaj musí byť vo formáte YYYY-MM-DD
*** nie je nutné vyplniť ak sa zhoduje s adresou trvalého bydliska
**** údaj je povinné vyplniť ak účastník nie je občas SR